La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Optometria

Pilota de MarsdenPilota de Marsden

Amb aquestes línies volem oferir la possibilitat que coneguin què és la Optometria i la seva importància en el món de l'ensenyament.

La Optometria és l'estudi de les habilitats visuals, ens permet detectar problemes d'eficàcia visual, lligats al desenvolupament del nen o adult, o els deguts a una mala adaptació per un desequilibri entre les capacitats de la persona i les exigències del medi.
Si els coneixements que tenim avui fossin els mateixos que fa 25 anys, un examen visual només pretendria saber si un nen té una agudesa visual de 100% (capacitat per a veure amb nitidesa), avui en dia sabem que tenir unes bones habilitats visuals, imprescindibles per a un bon aprenentatge escolar, són tan o més importants que veure-hi bé.

Recordem que més del 80% de la informació que arriba al cervell es fa a través dels ulls. Per tant qualsevol deficiència en les habilitats visuals impedirà al nen desenvolupar al màxim el seu potencial.Molts problemes escolars són deguts a que alguns nens comencen l'aprenentatge de la lectura, l'escriptura i el càlcul sense haver desenvolupat les habilitats necessàries perquè el seu sistema nerviós pugui codificar els signes gràfics. La visió és una d'aquestes habilitats necessàries per a que l'aprenentatge escolar es dugui a terme sense cap dificultat.

El correcte desenvolupament de la visió durant els 6 o 7 primers anys de vida és vital per al posterior rendiment escolar. Molts nens no desenvolupen bé les habilitats visuals bàsiques per l'aprenentatge de lectura i es converteix en l'origen de gran part de les seves dificultats escolars.

A partir dels 6 anys és molt important fer un examen visual en profunditat on, a més a més de mirar l'agudesa visual, valori si la visió està preparada per a afrontar l'escolarització amb èxit.

L'Optometrista és el professional de la visió que realitza aquests exàmens complerts de la vista. L'oftalmòleg mira si l'ull té alguna patologia, l'agudesa visual de lluny i si el pacient necessita ulleres. En moltes de les revisions escolars només es busca l'agudesa visual que aconsegueix el nen, totes les altres habilitats visuals, tan necessàries per l'aprenentatge, no es miren.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?