La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Per què hi ha fracassos escolars?

Fracaç escolarFracaç escolarTots sabem que hi ha nens que fracassen en l'escola, uns quan són petits i altres quan estan a cursos més elevats i tenen  problemes per aprovar la primària.

Molt sovint ens limitem a dir "és intel·ligent però no li dona la gana", "és un gandul", "és un despistat i no està atent", etc.

Però, ens hem plantejat com a pares o educadors quin és el veritable problema, o la causa que porta als nens al fracàs escolar?

Pensem potser que la solució a la falta de treball és fer repetir fitxes contínuament?

En molts d'aquests nens trobem una desorganització i unes disfuncions dels mínims bàsics que el cervell necessita per percebre, analitzar i entendre els missatges que provenen del medi.

És important trobar quina és la causa d'aquestes dificultats i tractar-les de forma adequada. Hi ha dos tipus de problemes que trobem normalment i que necessiten un tractament específic:

Problemes de lateralitat i percepció visual:

Nens que canvien constantment de mà, no saben distingir la dreta i l'esquerra.

Nens esquerrans que no s'han desenvolupats com esquerrans (perquè de petits se'ls hi ha dit que han de menjar i escriure amb la dreta). Són nens que tenen problemes al ordenar números o lletres, confonen lletres com "d" per "b", fan inversions al llegir.

La percepció visual és molt important per un bon desenvolupament de la lectoescriptura. Nens que no han gatejat o han gatejat malament, no tenen un bon coneixement de l'esquema corporal del seu propi cos, i això és important per desenvolupar una bona organització i orientació espacial, necessaris per desenvolupar la percepció visual que necessitem per discriminar i memoritzar les lletres, paraules i números, no escriure lletres ni números dels revés i poder visualitzar i desenvolupar un bon raonament visual que necessitem en ls matemàtiques.

Problemes de funció visual:

Unes bones habilitats visuals per a la lectoescriptura es desenvolupen en els primers 6 anys de vida, però molts nens arriben a aquesta edat amb alteracions visuals que poden interferir l'aprenentatge.

Nens que segueixen amb el dit la lectura, es salten línies, es mengen paraules o necessiten moure el cap per poder llegir una línia, no han après a moure els seus ulls correctament.

Nens que s'apropen molt, tanquen un ull, se'l tapen, torcen el cap o el recolzen a la taula quan escriuen, llegeixen o miren pantalles, ens pot estar indicant una dificultat en l'acomodació (enfocament) o en la binocularitat (anul·la un ull o té una mal fusió de les imatges de cada ull), i aquestes males postures les fan per a no veure ni borrós ni doble.


Un cop detectat el problema i mitjançant un entrenament visual millorarem aquestes habilitats visuals. D'aquesta manera el seu sistema visual treballarà de forma correcta i més relaxada, sense cansar-se, millorant en molts casos el rendiment escolar. 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?