La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Formació i desenvolupament de la visió

En aquest apartat parlarem de com es desenvolupa el sistema visual. Definim primer en què consisteix un sistema visual ben estructurat:

    
•  Presenta una agudesa visual del 100% en cada ull de lluny i de prop.
    
•  Manté la fixació de cada ull en l'objecte que volem mirar.
    
•  Realitza canvis d'enfocament (acomodació) i convergència de forma ràpida i precisa.
    
•  Manté una visió binocular fusionant les dues imatges (una de cada ull) que arriben a l'escorça cerebral.
   
• La seva visió és estereoscòpica. Permet veure les coses en tres dimensions.


Quan observem un nadó, ens fa la impressió que és gairebé cec, això és degut a que durant les primeres setmanes de vida el nen mira amb la retina perifèrica. És a partir del tercer mes quan s'estableix el reflex de fixació, el qual és responsable de fer que els ulls es dirigeixin cap als objectes desitjats. El nen nounat amb prou feines té percepció de formes i llums.

  • El desenvolupament de l'agudesa visual és un procés lent aconseguint l'any una visió tan sols del 10%, als 2 anys del 20%, als 3 anys del 40% i és als 5 anys quan el nen arriba a la visió del 100 %, però no s'estabilitza fins als vuit anys.
  • La percepció espacial no es desenvolupa fins als 4 anys, estabilitzant-als 6.
  • La fusió, entenent com a procés d'unificació de les imatges procedents de cada retina no comença fins al primer any, als dos aquest mecanisme ja és perfecte, però com passa amb l'agudesa visual no s'estabilitza fins als 5 anys.
  • La convergència i l'acomodació comencen més tard. L'inici de l'acomodació no té lloc fins als 4 o 6 mesos, en canvi la convergència comença a observar-se al final de la quarta setmana de vida i als sis mesos pot mantenir-se durant alguns segons. És als tres anys quan la relació entre la convergència i l'acomodació està ben desenvolupada i quan la visió estereoscòpica queda definida.

Així doncs, podem dir que la visió binocular NO és una facultat innata, sinó que es forma seguint diversos processos d'aprenentatge i maduració. Qualsevol pertorbació en el desenvolupament motor i sensorial del nadó durant els 5 o 6 primers anys de vida afectarà de manera directa al desenvolupament del sistema visual.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?